Výkup - IBCSecondLife®

Výkup IBC (projekt IBCSecondLife®):

Projekt IBCSecondLife® reprezentuje revoluční přístup k bezpečné rekondici a efektivní správě IBC kontejnerů. Vychází z potřeby zajištění bezpečného skladování kapalných surovin a produktů, a zároveň nabízí efektivní způsob nakládání s IBC kontejnery a sudy.

Bezpečnost a kvalita:
IBCSecondLife® se zaměřuje na bezpečnost a kvalitu od výkupu až po konečné zpracování, popř. likvidaci. Inovativní rekondiční postupy odstraňují rizika spojená s opakovaným používáním přepravních obalů, což zajišťuje bezpečnost a integritu kapalných látek.

Odpovědnost k životnímu prostředí:
Projekt IBCSecondLife® je zároveň odpovědí na ekologické výzvy v průmyslovém odvětví. Odebíráme použité IBC kontejnery a sudy, a díky moderním rekondičním postupům minimalizujeme odpad a dopady na životní prostředí.

Ekonomická efektivita a administrativní zjednodušení:
IBCSecondLife® není pouze investicí do bezpečnosti a ekologie, ale také do ekonomické efektivity. Poskytuje výrobcům, distributorům i koncovým uživatelům finanční úspory a zjednodušení administrativy díky systematické správě IBC kontejnerů a sudů.

Přidejte se k projektu IBCSecondLife®:
Pokud nakupujete chemické kapalné látky v IBC kontejnerech a sudech a hledáte komplexní řešení pro bezpečné, ekonomické a ekologické nakládání s použitými kontejnery, projekt IBCSecondLife® je pro vás ideální volbou.

Pro více informací o tomto inovativním přístupu neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce nebo vyplňte poptávkový formulář a objevte výhody služby IBCSecondLife®.

Romana Chlíbková
Tel.: +420 777 767 428
E-mail: obchod@remycont.cz